Anmäl frånvaro

Som vårdnadshavare ska du frånvaroanmäla ditt barn före klockan 7.30 på något av följande tre sätt:

  1. Via appen "anmäl frånvaro". Supportguide finns här!
  2. Via SMS, måste göras från det nummer du registrerat i skolwebben.
    Heldag: skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740. Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.
    Del av dag: skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt klockslag (från och till, bindestreck mellan tiderna), till telefonnummer 073-0121740. Obs! Glöm inte bindestrecken och mellanslag mellan personnummer och tider.
  3. Via skolwebben, se flik under elev/vårdnadshavare.

OBS! frånvaroanmälan måste göras varje morgon eleven är borta

Stockholms stads webbplats finns ytterligare information om hur du anmäler frånvaro.

 

Dela:
Kategorier: