Om skolan

Vår verksamhetsidé

  • En skola som håller samman där varje dag utgår från elevens behov och möjligheter.
  • En skola där vi gemensamt från förskoleklass till årskurs 6 tar ansvar för alla elever.
  • En skola som har en verksamhetsplan som bygger på utvärdering och förbättringsområden.
  • En skola som alltid arbetar med trygghet och trivsel genom månadsbarometern där eleverna är delaktiga i sitt mående och eventuella förbättringar som vi tillsammans behöver göra.
  • En skola som ständigt arbetar för att utvecklas där vi ser samarbetet med föräldrar som en del av våra elevers kunskaps- och sociala utveckling.
  • En skola där vi ständigt utvärderar arbetssätt för att på bästa sätt möta varje elev.
Dela:
Kategorier: