Styrdokument

Skolverkets olika styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till skolans egna mål och visioner.

De kursplaner och arbetsplaner som skolan färdigställt finns tillgängliga på respektive hemvist. Det finns möjlighet att låna hem eller erhålla ett exemplar av dessa.

Nere till höger under menyn relaterade dokument finns de olika dokumenten som pdf-filer.

Dela: