Till innehåll på sidan

Arbetssätt skolämnen

I Tullgårdsskolan finns förskoleklass, grundskola för elever från årskurs 1 till och med årskurs 6, fritids- och mellanstadieverksamhet som är integrerade i skolan. Personalen är organiserad i olika arbetslag som har till uppgift att verka för att skolan når de uppsatta målen. Varje elev har en egen mentor som är knuten till respektive årskurs. 
Beslut om organisationsförändring fattas i skolans samverkansgrupp, som består av de olika fackliga organisationerna samt rektor och biträdande rektor.
Tullgårdsskolan har en ledningsgrupp som består av rektor och biträdande rektor. Skolan har även olika arbetsgrupper, som arbetar med mer specifika frågor, exempelvis skolutvecklingsgruppen som diskuterar övergripande pedagogiska frågor på Tullgårdskolan. Andra grupper är trygghetsgrupp, biblioteksgrupp, IT-grupp, fritidsgrupp, HBTQ-grupp, hälsogrupp, matråd m fl.
Syftet med grupperna är att all personal får möjlighet att medverka och utveckla frågor kring skolans dagliga verksamhet.
Vi på Tullgårdsskolan ser skola och fritids som en verksamhet och att alla på Tullgårdsskolan tar hand om barnen hela dagen. En skola som håller samman.
 

Dela:
Kategorier: