Biblioteket (08-508 433 66)

Här börjar och slutar dagen på Tullgård!

Vi strävar efter att öka barnens läslust genom att bygga upp ett intressant och fungerande bibliotek med såväl gamla klassiker som modern skönlitteratur för barn och ungdom.

På skolan har vi en bibliotekarie som arbetar med att göra biblioteket till en viktig komponent i skolans verksamhet och har bland annat som uppgift att inspirera till olika läsaktiviteter.

Biblioteket fungerar även som samlingsplats på morgon och eftermiddag, 06:45-08:00 samt 17:00-18:00, för de barn som har anmält omsorg inom dessa tider.

Dela:
Ingress: 
Här börjar och slutar dagen på Tullgård!