Till innehåll på sidan

Elev- och föräldrademokrati

Elev- och föräldrademokrati på Tullgårdsskolan

Du som elev har rätt att påverka vad som händer i skolan. I skolplanen står det att "De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever" (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 15)

Därför anser vi att det är viktigt att låta eleverna ha inflytande över frågor som angår dem. Följ länkarna till höger för att läsa om de olika råd vi har tillsammans med barnen.  Där kan du också läsa om föräldrarådet, där du som förälder har chansen att vara med och påverka skolan.

Dela: