Till innehåll på sidan

Elev- och föräldrademokrati

Elev- och föräldrademokrati på Tullgårdsskolan

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 15)

Du som elev har rätt att påverka vad som händer i skolan. Därför anser vi att det är viktigt att låta eleverna ha inflytande över frågor som angår dem. För vårdnadshavare finns föräldrarådet, där du som förälder har chansen att vara med och påverka skolan.

Dela: