Elevhälsan

Elevhälsoteamet består av rektor Malin Bergalw, skolsköterska Lena Mårsén, specialpedagog Lotta Nilsson, speciallärare Tonie Johansson och skolkurator Jessica Wollroth.

Rektor Malin Bergalw ansvarar för att elevhälsoteamets arbete utvecklas och används för att på bästa sätt stötta och utveckla på organisation-, grupp- och individnivå.

Dela: