Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Elevhälsoteamet på Tullgårdsskolan

Elevhälsoteamet består av rektor Malin Bergalw, biträdande rektor Maria Hjertzén, skolsköterska Kerstin Kristiansen, specialpedagog Lotta Nilsson, specialpedagog Annika Hysing och skolkurator Jessica Wollroth.

Rektor Malin Bergalw ansvarar för att elevhälsoteamets arbete utvecklas och används för att på bästa sätt stötta och utveckla på organisation-, grupp- och individnivå.

Dela: