Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Elevhälsoteamet på Tullgårdsskolan

Elevhälsoteamet består av rektor Malin Bergalw, biträdande rektor Maria Hjertzén, skolsköterska Kerstin Kristiansen, speciallärare Katia Folkesson, specialpedagog Annika Hysing och skolkurator Frida Gabrielsson Nelson.

Rektor Malin Bergalw ansvarar för att elevhälsoteamets arbete utvecklas och används för att på bästa sätt stötta och utveckla på organisation-, grupp- och individnivå.

Dela: