Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam, EHT

Syfte
Elevhälsoteamet ser till alla elevers fysiska och psykiska välmående så att de kan få åstörsta möjliga stöd att klara av sin skolgång.

Så här ska vi arbeta under läsåret 2016/2017
Mycket av det förebyggande arbetet på skolan genomsyras av alla verksamheter och tas systematiskt upp via bland annat månadsbarometern. EHT är uppdelat i funktioner beroende på behov av stöd och hjälp: Kurator, Skolsyster, Skolpsykolog, Speciallärare, Specialpedagog och Skoledning.  Skolans EHT-möten är öppna för alla i skolan att komma och berätta om sina ärenden de funderar kring.

Medlemmar
Malin Bergalw, rektor
Stina Karlsson, skolkurator
Lotta Nilsson, specialpedagog
Tonie Johansson, speciallärare
Lena Mårsén, skolsyster
Ann Jacobsson, skolpsykolog

Kontakt
Lotta.nilsson@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: