Till innehåll på sidan

Elevråd

Elevråd på Tullgårdsskolan

Upplägg

En gång i månaden har vi elevråd. Elevrådet består av representanter från alla klasser och är uppdelat på två möten, ett för åk FK-3 och ett för åk 4-6. Grupperna fattar tillsammans med biträdande rektor beslut i elevnära frågor som varje årskurs har diskuterat i respektive klassråd.

Syfte

Vi arbetar för att eleverna ska påverka och ta ansvar för sin fysiska och psykiska arbetsmiljö. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta under demokratiska former. Eleverna får via elevrådet möjlighet att påverka och få inflytande över sin skolgång.  

Dela: