Till innehåll på sidan

Elev/vårdnadshavare

Elev/vårdnadshavare

Här hittar du som förälder/vårdnadshavare eller elev information rörande den dagliga verksamheten på skolan.

Här hittar du bland annat blanketter, information om elevråd och elevhälsoarbetet.

Här finns också information om frånvaroanmälan, ansökan om ledighet samt andra rutiner för vår skola.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Elev/vårdnadshavare