Elev/vårdnadshavare

Här hittar du som förälder/vårdnadshavare eller elev information rörande den dagliga verksamheten på skolan.

Här hittar du bland annat veckobrev, blanketter, information om elevråd och elevhälsoarbetet.

Här finns också information om frånvaroanmälan, ansökan om ledighet samt andra rutiner för vår skola.

Dela:
Kategorier:

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas före kl 07:30 varje dag du är frånvarande.