Till innehåll på sidan

Engelska

Att kunna använda det engelska språket anser vi på Tullgårdsskolan är mycket viktigt. Att våga samtala och använda sitt andra språk är inte alltid så lätt så vi anser att en tidig start främjar lärandet av ett andraspråk. Vi startar vi under åk. 2 med att använda enkla ord och fraser som vi tränar ofta och vid olika tillfällen under skolveckan. Vi samtalar, ritar, målar och lekar och det engelska språket blir på så sätt allt självklarare att använda

Rim, ramsor, sånger, sagor och dramatiseringar används ofta i undervisningen vilket stärker eleverna känsla för uttal och nyanseringar. Ordförrådet ökas och säkerheten växer.

Det skrivna ordet på engelska får eleverna tidigt ta del av för att på så sätt ha utvecklat ett bra skriftspråk när de lämnar Tullgårdsskolan.

Vi har ett stort utbud av litteratur, läromedel och material som gör att det finns något att lära för alla.

Framför allt så tycker vi att engelska är viktigt och vi samarbetar hela tiden för att förändra och förbättra vår undervisning i samklang med nya tankar och aktuell forskning.

Det viktigaste av allt är att ha roligt och att våga uttrycka sig!

Dela:
Kategorier: