Föräldraråd

Föräldrarna är organiserade i föräldraråd, där varje årskurs representeras av ett antal föräldrar som väljs av föräldrarna själva. Föräldrarådet träffar skolledningen ett par gånger per läsår och är en möjlighet för föräldrarna att föra en direkt dialog med skolan om antingen skolövergripande frågor eller specifika frågor som rör den aktuella årskursen. Alla föräldrar är välkomna att kontakta representanten för sin årskurs med frågor eller idéer till skolledningen. Representanten skickar ut ett mejl till föräldrarna i sin årskurs med påminnelse om punkter innan varje föräldraråd. Föräldrarådet är också det som bestämmer över vissa aktiviteter som går utanför skolans uppdrag exempelvis skolfotografering eller elevdisco. 

Aktuella representanter för de olika klasserna finns på skolwebben.

Dela: