Till innehåll på sidan

Föräldraråd

Föräldraråd på Tullgårdsskolan

Föräldrarna är organiserade i föräldraråd, där varje årskurs representeras av ett antal föräldrar som väljs av föräldrarna själva. Föräldrarådet träffar skolledningen ett par gånger per läsår och är en möjlighet för föräldrarna att föra en direkt dialog med skolan om antingen skolövergripande frågor eller specifika frågor som rör den aktuella årskursen. Alla föräldrar är välkomna att kontakta representanten för sin årskurs med frågor eller idéer till skolledningen. Representanten skickar ut ett mejl till föräldrarna i sin årskurs med påminnelse om punkter innan varje föräldraråd. Föräldrarådet bestämmer över vissa aktiviteter som går utanför skolans uppdrag, till exempel skolfotografering och elevdisco. 
 

Dela: