Till innehåll på sidan

Fritidsklubben Gurkan

Fritidsklubben Gurkan

"Den öppna fritidsverksamheten bygger på barnens aktiva medverkan och på en gruppsamvaro där många uppfattningar och viljor kommer till uttryck. Det finns rikliga tillfällen för barnen att uppleva att människors olikheter och åsikter respekteras och tas tillvara och att det är nödvändigt att kunna kompromissa. Genom att vara goda förebilder kan personalen levandegöra ett demokratiskt förhållningssätt, till exempel i situationer som rör hänsyn till andra människor, alla människors lika värde samt barnens ansvar och inflytande."
(Allmänna råd med kommentarer för öppen fritidsverksamhet, 2000)

Fritidsklubben Gurkan är en kommunal eftermiddags- och lovverksamhet i Tullgårdsskolan för elever i åk 4-6, Gurkan börjar när du slutar din skoldag och håller öppet fram till klockan 17:00. Under lov 9:00-17:00.

Vårt mål är att erbjuda en välfungerande verksamhet där barnen känner sig trygga och sedda. Att skapa en miljö där barnen kan utveckla sitt eget lärande och ta ansvar, samt utveckla sin sociala kompetens.

På Gurkan kan du koppla av, umgås med kompisar, samtala med vuxna och delta i våra aktiviteter.

Här är några exempel på aktiviteter:

 • Spela biljard
 • Spela sällskapsspel 
 • Rita och teckna
 • Tillverka smycken
 • Virka, sticka och sy
 • Spela i rockband
 • Arbeta med lera, limpistol och färg
 • Spela bordtennis
 • Spela schack
 • Lek ute/inne
 • Utflykter under lov

Våra aktiviteter är presenterade på vår anslagstavla i trappan upp till Gurkan. 

Medlemsavgiften är 800 kr per termin. Uppsägning av plats måste ske skriftligen och med målsmans underskrift, uppsägningstiden är en månad.

Till sist vill vi i personalen hälsa dig som barn/vårdnadshavare hjärtligt välkommen till vår verksamhet. Har du frågor ring: 076-124 33 81. Det är alltid lättast att nå oss på eftermiddagstid.

Välkommen!

Dela: