Till innehåll på sidan

Fritidsverksamheten åk 1-3

Beskrivning av fritidsverksamheten för årskurs 1-3 på Tullgårdsskolan

Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk
verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och
stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs
för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.
De grundläggande reglerna för fritidshem finns i skollagen.
 

(Kvalitet i fritidshem, 2007)

Omsorg och tider

Du som väljer att ha ditt barn på fritids på Tullgårdsskolan får ta del av omsorg från klockan 06.30 till skolstart på morgonen samt skolans fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten börjar i samband med mellis, som man äter i matsalen runt 14.00. Från och med 17.00 samlas de barn som behöver omsorg i biblioteket. Biblioteket stänger 18.00. Under loven gäller samma start-  och sluttider.

Översikt

Efter mellis går alla barn går ut på skolgårdarna. Efter att ha varit ute finns det olika valmöjligheter. Eleverna kan välja på flera aktiviteter per dag som är vuxenledda, både inom- och utomhus. Är man inne kan man rita, spela spel, leka, pyssla med mera. På varje hemvist finns tre mindre grupprum, en verkstad och tre klassrum, och i och med att barnen får vara på båda hemvistena så har de tillgång till det dubbla antalet rum.

Aktiviteter

Vårt mål är att ha attraktiva aktiviteter som lockar många barn att vara med, för att på så sätt även skapa utrymme för de barn som inte deltar i den organiserade verksamheten. Vi använder oss av de lokaler vi har i skolan (klassrum, kök, verkstad, gymnastiksal), eller utnyttjar närområdet som utflyktsmål. Vissa aktiviteter är platsbegränsade på grund av lokal/aktivitet, andra är öppna för alla som vill vara med. Vi försöker ha samma typ av tema (till exempel att jobba med limpistol) under några veckors tid. Detta har vi dels för att alla som vill ska kunna delta, dels för att man ska hinna göra klart det man jobbar med i lugn och ro. På fredagar har vi antingen utedag på skolans framsida, då är alla barn ute till åtminstone klockan 16.00, eller aktiviteter som de övriga dagarna. Vid dåligt väder händer det att vi visar film i gymnastiksalen för de som vill titta.

Våra aktiviteter leds av personal från alla de olika arbetslagen i årkurs1-3, och är även öppna för alla elever i de olika årskurserna. Detta ser vi som ett utmärkt tillfälle för både elever och vuxna från olika klasser att lära känna varandra, vilket alla har nytta av under hela skoldagen.

Dela: