Till innehåll på sidan

Fritidsverksamheten åk 1-3

Fritidsverksamheten är gemensam för åk 1-3 på Tullgårdsskolan. Det betyder att alla elever har tillgång till all personal och vice versa, dessutom kan man röra sig över hela våningsplanet om man så önskar.

Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk
verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och
stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs
för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.
De grundläggande reglerna för fritidshem finns i skollagen.
 

(Kvalitet i fritidshem, 2007)

Vårt mål är att ha attraktiva aktiviteter som lockar många barn att vara med, för att på så sätt även skapa utrymme för de barn som inte deltar i den organiserade verksamheten.
Du som väljer att ha ditt barn på fritids på Tullgårdsskolan får ta del av följande omsorg:
Fritidsverksamheten börjar i samband med mellis, som man äter i matsalen runt 14.00. Efter mellis går alla barn går ut på skolgårdarna. Efter att ha varit ute finns det olika valmöjligheter.
Måndagar till torsdagar kan barnen välja på flera aktiviteter per dag som är vuxenledda, både inom- och utomhus.
Vi använder oss då av de lokaler vi har i skolan (klassrum, kök, verkstad, gymnastiksal), eller utnyttjar närområdet som utflyktsmål. Vissa aktiviteter är platsbegränsade på grund av lokal/aktivitet, andra är öppna för alla som vill vara med. Vi försöker ha samma typ av tema (till exempel att jobba med limpistol) under några veckors tid. Detta har vi dels för att alla som vill ska kunna delta, dels för att man ska hinna göra klart det man jobbar med i lugn och ro.
På fredagar har vi antingen utedag på skolans framsida, då är alla barn ute till åtminstone klockan 16.00, eller aktiviteter som de övriga dagarna. Vid dåligt väder händer det att vi visar film i gymnastiksalen för de som vill titta.
De barn som inte vill vara med på de vuxenledda aktiviteterna kan välja på att vara inne på fritids, eller fortsätta vara ute, dock längst till klockan 16.00. Är man inne kan man rita, spela spel, leka, pyssla med mera. På varje hemvist finns tre mindre grupprum, en verkstad och tre klassrum, och i och med att barnen får vara på båda hemvistena så har de tillgång till det dubbla antalet rum.

Våra aktiviteter leds av personal från alla de olika arbetslagen i åk 1-3, och är även öppna för alla barn i de olika årskurserna. Detta ser vi som ett utmärkt tillfälle för både barn och vuxna från olika klasser att lära känna varandra, vilket alla har nytta av under hela skoldagen.

Dela: