Till innehåll på sidan

Fritidsverksamhetsgruppen

Syfte
Vi arbetar för att utveckla verksamheten på fritidshemmen och fritidsklubben.

Så här ska vi arbeta under läsåret 2016/2017
Vi uppdaterar oss om forskning och fortbildning rörande fritidsverksamhet. Kommer skapa en arbetsplan för att få in fritids mer i verksamhetsplanen. Ansvarar för pedagogiskt innehåll i planeringen för loven, metodplanering för fritids samt skapa årshjul för fritidsversamheten.

Medlemmar
Nettan Stenberg
Helen Flarup
Carina Wickert-Sjöqvist
Elisabeth Karlsson
Lena Bollner

Kontakt
carina.wickert-sjoqvist@stockholm.se

Dela:
Kategorier: