Till innehåll på sidan

hbtq

Tullgårdsskolan är sedan 2016 hbtq-certifierad

Skolan ska vara en trygg plats där alla känner att de kan få ett professionellt och bra bemötande, oavsett var du kommer ifrån, vem du är, eller vem du vill vara.

Som första kommunala skola i Stockholm blev Tullgårdsskolan hbtq-certifierad 2016. 2019 omcertifierades vi efter att RFSL granskat och godkänt skolans handlingsplan.

Innebörd

Genom att hbtq-certifiera en verksamhet får den verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär.
Målsättningen efter att vi blivit hbtq-certifierade är att all personal på skolan ska ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av begränsade normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Verksamheten strävar efter att ha en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare utifrån ett hbtq-perspektiv.

 

 

Dela: