Till innehåll på sidan

Idrott och hälsa

Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor.

Ämnet syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Att utveckla en god kroppsuppfattning och stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och ett ansvarstagande för sin hälsa.

Ett annat grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.

Här på Tullgårdsskolan lär vi med hela kroppen!

Dela:
Kategorier: