Till innehåll på sidan

Inkludering och plan mot kränkande behandling

Hur vi jobbar för att alla elever ska inkluderas och vår plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inkludering

För oss på skolan är begreppet tillsammans viktigt. Alla är viktiga för varandra och vi har ett gemensamt lågaffektivt förhållningssätt där alla inkluderas. Vi strävar efter att anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att utvecklas efter sina behov. 

Hos oss är eleven alltid i fokus och alla elever är allas elever. Vi arbetar systematiskt kring trygghet, trivsel och arbetsro genom vår månadsvisa verktyg Barometern, en webbaserad elevenkät med frågor kring trygghet, trivsel och arbetsro. Varje arbetslag följer upp Barometern kontinuerligt. Varje vecka finns tid där frågor kring trygghet, trivsel och arbetsro lyfts med eleverna. 

Skolan har ett faddersystem där samtliga elever ingår. De äldre eleverna faddrar de yngre och har särskilda dagar då trygghetsskapande aktiviteter genomförs. Trygghetsvandringar med eleverna genomförs varje läsår. Detta för att kartlägga och åtgärda eventuella otrygga platser på skolan. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tullgårdsskolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling, även kallad Likabehandlingsplanen. I den kan du läsa mer detaljerat om hur skolan jobbar med dessa frågor, följ länken nedan.

Tullgårdsskolans plan mot diskrimering och kränkande behandling (pdf, 727K) >

 

Dela: