Till innehåll på sidan

IT

Om IT på Tullgårdsskolan

Alla elever har en egen lärplatta från årskurs 1 på skolan. Lärplattorna används dagligen som ett lärverktyg. Lärare följer den plan som skolan har för IT i undervisningen som grundar sig på den Nationella IT-strategin. Planen revideras och följs upp varje läsår. Varje pedagog ska välja olika digitala arbetssätt utifrån didaktiska tankar i sin undervisning. Eleverna har även möjlighet att använda lärplattorna i fritidsverksamhetens undervisning. Detta sker i vuxenledda aktiviteter med olika teman.

På Tullgårdsskolan är vår digitala vision:

Det är varje elevs demokratiska rättighet att ha gedigen och hållbar digital kunskap. 

Dela: