Till innehåll på sidan

IT-gruppen

Syfte
Vår uppgift är att utveckla IKT-användningen (informations och kommunikationsteknik) för både elever och personal på skolan.

Så här ska vi arbeta under läsåret 2016/2017
Gruppen är uppdelad i fyra mindre grupper som arbetar med riktade IT-frågor: Webbgrupp, Hemsida, hårdvara/ekonomi och IT-pedagogik. De mindre grupperna jobbar enskilt med riktade frågor och hela IT-gruppen träffas ett par gånger per termin. 
Fokusområden under läsåret kommer vara: Utveckla skolans webbsida. Öka användningen och kommunikationen i skolwebben. Under läsåret arbetar vi med att höja IKT-kompetensen bland personalen i två olika satsningar under fem veckor en på Ht och en på Vt.

Medlemmar
Maria Hjertzen                                            
Jonas Ericsson                                          
Hans Martinsson
Jessica Wessberg                   
Helene Volgsten          
Mimmi Wåhlin
Eyasu Zere                                                                  
Daniel Samuelsson
Ulrika Hallstadius                      
Lotta Nilsson

Kontakt
hans.martinsson@stockholm.se
jessica.wessberg@stockholm.se

Dela: