Till innehåll på sidan

Klassråd

Klassråd på Tullgårdsskolan

Klassråd skall vara en länk mellan elever, elevrådet och lärarna. Varje vecka har varje årskurs sitt klassråd med ansvariga pedagoger där man diskuterar aktuella frågor, förbättringsförslag och stämningen i klassen och/eller på skolan. Klassrådsrepresentanterna tar med frågor som rör övriga klasser och skolan i stort till elevrådet.

Dela: