Klassråd

Klassråd skall vara en länk mellan elever, elevrådet och lärarna. Varje vecka har varje årskurs sitt klassråd med ansvariga pedagoger där man diskuterar aktuella frågor, förbättringsförslag och stämningen i klassen och/eller på skolan. Klassrådsrepresentanterna tar med vissa frågor till elevrådet.

Dela: