Krisgrupp

Krisgruppen ansvarar för följande frågor:

OLYCKSFALL inkl. olycksfall vid specialkosthanteringen (misstänkt allergireaktion)

UTRYMNING OCH BRANDLARM

FYSISK MISSHANDEL

BARN SAKNAS

KATASTROF, UTANFÖR SKOLAN, t ex svår olycka där elever eller personal är berörda

 

Krisgruppen jobbar på följande sätt:

Utreder riskerna för våld och hot och vidtar de åtgärder som kan behövas.

Arbetet ordnas så att riskerna för våld och hot så långt som möjligt förebyggs.

Medarbetare kan snabbt kalla på hjälp.

Alla tillbud och händelser utreds och dokumenteras.

Elever/medarbetare som utsatts för våld eller hot får snabbt hjälp och stöd.
 

Malin Bergalw, rektor
08 508 43363, 0768 25 15 09

Mimmi Wåhlin, ekonom
08 508 43362, 0768 25 15 10

Hans Martinsson, administrativ chef
08 508 43360, 0761 29 26 32

Lotta Nilsson, specialpedagog
08 508 43365, 0768 25 15 11

Lena Mårsén, skolsköterska
08 508 43364

Eyasu Zere, vaktmästare
08 508 43390, 0768 25 15 00

Minou Wilner, kökschef
08 508 43392

Dela: