Ledighetspolicy

På Tullgårdsskolan tycker vi att skolan är viktig!
Det är anledningen till att vi helst ser att eleverna inte är lediga under terminstid.

Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid. Lärare har befogenhet att bevilja två dagar ledigt per läsår. Rektor beviljar högst 5 dagars ledighet per läsår inkl. de två som läraren kan bevilja.

Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att resa vid skolloven. Men eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning. Under veckor med nationella prov i åk3 och åk6 beviljar vi inte ledighet och inte heller vid hög frånvaro.

Det kan dock finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att vi kan göra en bedömning från fall till fall.

 

Med vänlig hälsning
Malin Bergalw, rektor Tullgårdsskolan

Dela:
Kategorier: