Till innehåll på sidan

Matråd

En representant från varje årskurs träffar husmor, skolsköterska samt en lärare och en fritidspedagog en gång/månad i ett matråd. Syftet med dessa möten är att få en dialog mellan barnen och köket/personalen. Representanterna förmedlar det årskursen tar upp på klassråden.
Vi tar in förslag på barnens önskemat som serveras sista fredagen i varje månad. Vi pratar också om vikten av näring och miljön i matsalen.

Syfte
Matrådet är en länk mellan matsalen och eleverna på skolan för att skapa både inflytande och förståelse för hur arbetet i köket kan gå till. Gruppen har som övergripande syfte att behandla frågor kring mat och näringsintag på skolan.

Så här ska vi arbeta under läsåret 2016/2017
Gruppen har representanter från varje årskurs som tar upp eller för vidare frågor som behandlas i matrådet. Frågor som tas upp i gruppen tas med till matsalens personal via kökschefen.  Målsättning för läsåret 16/17 kommer vara att skapa en positiv atmosfär kring maten, få eleverna att äta skolmat, ha goda exempel och få kompisar att våga smaka.

Medlemmar
Minou Wilner
Kerstin Wid
Ann Stephenson Möller
Annica Heimdal
Marie Schueler
Ida Simberg
Mårten Odhner

Kontakt
Marie.schueler@stockholm.se

 

Dela: