Till innehåll på sidan

Musikverksamheten

Verksamhetsidé
Förutom musiklektionerna kan man även delta i skolans traditioner/produktioner såsom: advent, Lucia, vårinsjungning och skolavslutning, musikaler, kabaréer, Tullipop, kör- och rockgruppsverksamhet.

Mål och åtagande
Det övergripande målet i musikundervisningen på Tullgårdsskolan är att varje elev har en positiv och seriös inställning till musik och sin egen musikalitet.

Innehåll
Det når vi genom att de får sjunga, spela, röra sig, dansa och skapa musik tillsammans i olika gruppkonstellationer och i olika genrer. Drama, media, musiklekar, viss musikteori och lyssnande är också viktiga byggstenar för att nå alla barn och deras olika behov.

Körer 
Tullgårdsskolans körer består idag av Lågstadiekören med elever från åk 1-3 och Söderkvitter som är elever ur åk 4-6.
Alla har rätt att vara med i körerna och man kan börja i kören vid varje ny terminsstart. Vi har minst fyra uppträdanden varje läsår och det brukar bli en höstkonsert, adventssamling i Sofia kyrka, vårinsjungning och skolavslutning.

Rockgrupper                                                                                                                            
Sedan 1996 så har vi på Tullgårdsskolan en stor musikverksamhet baserad på rockgrupper.
Alla barn, från årskurs två och uppåt, som är inskrivna på fritids eller i mellanstadieklubben kan vara med i en rockgrupp.
I rockgruppen är man 3-7 personer som träffas 1 gång i veckan under 40 minuter för att, under Jonas ledning, lära sig en låt man gemensamt valt ut. Detta gör man i cirka en halv termin.
I rockgruppen så får man chans att sjunga i mikrofon, spela elbas, elgitarr, trummor och synt.
Det finns inga krav på förkunskaper för att få vara med. Det enda som krävs är en lust att spela och att man kan och vill vara med och träna alla tillfällen. Man kan alltså inte komma och gå lite hur man vill.
Allting avslutas med en konsert för kompisarna på skolan. Givetvis är föräldrar och andra släktingar också välkomna.

Konserter
Varje termin så har rockgrupperna 2-4 konserter. De kan vara i trapphuset, i musiksalen eller ute på skolgården.

 

Dela:
Kategorier: