Till innehåll på sidan

Naturorienterande ämnen (NO) i årskurs 1-3

Ur vårt stora NO-förråd hämtar vi material till många spännande undersökningar och experiment. Vi lägger redan från början in det naturvetenskapliga arbetssättet och har fokus på att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Undervisningen sker såväl inne som ute.

Dela:
Kategorier: