Besök från Japan

Den 7 mars hade skolan besök av en delegation på 12 personer från Japan som tittade på Tullgårdsskolan. Tydligen står Japan inför att förändra strukturen i sitt utbildningssystem och denna delegation åkte till Sverige för att titta på några olika skolor hur vi i Sverige arbetar på lektionerna, vilka metoder som används, undervisningsmaterial, integration av elever i klassen, interaktion mellan elever och lärare med mera. Gruppen var en sammansättning av forskare, universitetslärare (för lärarutbildningen), lärare, universitetsstudenter. De hade i uppdrag hämta inspiration och idéer från Sverige och sen göra en presentation för Japanska regeringen.

Hela gruppen gick först runt lite och tittade på skolan och besökte sen en lektion i No och Ma i Åk 6 och satt sen en hel timme och pratade med personal om undervisning, fritids och skola i allmänhet. Efter det gick de runt och tittade både på Gurkan och fritids i Åk 1-3 till både deras och barnens glädje. Efter det gruppen med skolledningen om HBTQ, Trygghetspriset, skola i allmänhet och Tullgårdsskolan i synnerhet. Som sammanfattning kan man säga att alla var mycket imponerade av oss på Tullgårdsskolan och jätteintresserade av hur skolan fungerar i allmänhet i Sverige. De var särskilt imponerade av interaktionen mellan elev-elev och elev-lärare och även jättenyfikna HBTQ-frågor och även fritids och hur det fungerade.

De var jättetacksamma för att få komma hit och titta och kanske kan vårt arbetssätt på Tullgårdsskolan och vårt skolsystem i Sverige få effekt i Japan!

 

Dela:
Kategorier: