Uppdateringar om Corona

Här samlar vi all information från skolan angående Coronaviruset, senast uppdaterad 19 mars.

Stockholm 19 mars 2020

Sjukanmäl i tid
Vi behöver er hjälp med att sjukanmäla era barn i god tid innan skolan börjar. Gärna vid 7-tiden på morgonen eller redan kvällen innan om ni redan då vet att ert barn inte kommer kunna gå till skolan nästkommande dag. Vi behöver informationen för att planera vår verksamhet på bästa sätt.
 

Skärpt uppmärksamhet på elevers symtom
Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av den förändrade bedömning är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och att dessa elever sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma till de är symtomfria. Så här skriver Folkhälsomyndigheten: För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Det innebär att vi förväntar oss att barnen är hemma tills de är symtomfria och två extra dygn efter det. Uppvisar eleverna dessa symtom i skolan kontaktas vårdnadshavare så att eleven kan hämtas snarast. Detta innebär att vi använder ordinarie förfarande vid sjukdom och sjukanmälan.
 

Oro och rekommendationer
Vi förstår också er oro och vi på Tullgårdsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stadens direktiv. Bland oss finns, precis som i resten av Sverige, mycket åsikter om Corona och hur vi i Sverige valt att hantera detta men Tullgårdsskolan följer myndigheternas direktiv. Är man som vårdnadshavare orolig av olika skäl kan man söka ledighet för sitt barn i dessa Coronatider. För elever med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att dessa elever ska kunna fullfölja sina studier på annat sätt. Just nu tror vi att det viktigaste är att vi hjälper varandra och att vi tillsammans förklarar och tryggar för barnen. Vi låter barnen komma med sina frågor och vi svarar det vi vet och också när vi inte vet. Vi berättar om att människor är oroliga men att ingen är riktigt säker på vad som är rätt. Vårt fokus är att eleverna ska känna lugn, trygghet och att allt är så vanligt som det kan bli.
 

Hygien viktigt
Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansikte eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framförallt stanna hemma om du har symtom. Vi kommer att påminna eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vi kommer också att informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen. Vi utgår ifrån elevernas frågor men kommer att prata om farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Som stöd för informationen använder personalen i skolan Folkhälsomyndighetens och Skolverkets websidor där det finns samlad information om covid-19.

Skolans städrutiner har också utökats enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Numera serverar vi vuxna också mat till eleverna för att minska smittspridningen.
 

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök 
Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök. 

För Tullgårdsskolan innebär det att vi fortsatt går till simskolan och att vi går på utflykter till skogen men vi undviker att transportera oss med kommunala färdmedel och att alla samlingar med många människor som kompetensutveckling, studiebesök och liknande utanför skolan ställs in under denna tid.

Vi kommer i möjligaste mån undvika större ansamlingar av elever. Därför minimerar vi aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och musikföreställningar, som musikalen i nästa vecka, för elever och föräldrar.

Med anledning av att vi på skolan arbetar intensivt med att minska smittspridning av sjukdomen Covid-19 har vi valt att i nuläget ändra våra rutiner kring lämning.

Du som lämnar barn mellan klockan 07.30-08.10 lämnar nu utomhus på framsidan av skolbyggnaden. Du som lämnar barn före klockan 07.30 lämnar precis som vanligt vid biblioteket, där personalen ansvarar för att gå ut med barnen.
 

Ev. risker på Tullgårdsskolan - stor frånvaro av personal
Den största risken idag på skolan är att frånvaron bland personalen skulle bli för stor. Vi tänker då i första hand slå samman grupper och vi kan komma att ändra i schemainnehåll. Just nu har vi god täckning av vår pedagogiska personal men vi har svårigheter att täcka upp för sjukfrånvaron som just nu finns bland kökspersonalen. Det finns inte heller några vikarier att tillgå på någon av vikarieförmedlarna. Det gör att vi har en reservplan där vi snabbt kan ställa om till enklare mat som annan personal kan tillaga samt att det kan komma till att vi får servera lättare förtäring. Men vi söker också stöd i detta bland grannskolor och cateringbolag, så vi hoppas att det inte sker men vi vill ändå förbereda er på att det kan hända.
 

Planer har utarbetats
På skolan finns en beredskap för om skolorna i Sverige skulle stängas ner, om just vår skola behöver stänga och för hur skolan hanterar pandemi. Vi återkommer till dessa om det blir aktuellt men det kan vara bra att veta att vi har arbetat fram planer för detta. Vi kommer i första hand gå över till digital distansundervisning och vi ställer just nu om vår undervisning så att vi är redo om det skulle behövas.
 

Skolledningens fokus
I tider som denna försöker vi i skolledningen att prioritera rätt. Vårt första fokus är att värna om personalen, informera personalen och se till att de får det stöd som de behöver för att de ska kunna göra ett så bra jobb bland eleverna som det är möjligt. Trygga och lugna vuxna brukar ge trygga och lugna barn. Vi följer dagligen presskonferenserna och stadens direktiv. Vi förbereder för en massa olika scenarier och gör planer, tar många beslut och försöker finnas som bollplank för de frågor som uppstår hos er.
 

Information
Här på skolan uppdaterar vi och ger information fortlöpande om coronaviruset via Skolplattformen. Varje fredag i veckobreven ger vi en kort resumé om läget för veckan, även om ingen ny information inkommit.
 

Kontaktvägar för mer information:
Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsenhetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

Med vänlig hälsning

Skolledningen

 

Stockholm 17 mars 2020

Skärpt uppmärksamhet på elevers symtom

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av den förändrade bedömning är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och att dessa elever sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma till de är symtomfria. Så här skriver Folkhälsomyndigheten: För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Det innebär att vi förväntar oss att barnen är hemma tills de är symtomfria och två extra dygn efter det. Uppvisar eleverna dessa symtom i skolan kontaktas vårdnadshavare så att eleven kan hämtas snarast. Detta innebär att vi använder ordinarie förfarande vid sjukdom och sjukanmälan.

Oro och rekommendationer

Vi förstår också er oro och vi på Tullgårdsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stadens direktiv. Bland oss finns, precis som i resten av Sverige, mycket åsikter om Corona och hur vi i Sverige valt att hantera detta men Tullgårdsskolan följer myndigheternas direktiv. Är man som vårdnadshavare orolig av olika skäl kan man söka ledighet för sitt barn i dessa Coronatider. För elever med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan.  I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att dessa elever ska kunna fullfölja sina studier på annat sätt. I dessa tider tror vi att det viktigaste är att vi hjälper varandra och att vi tillsammans förklarar och tryggar för barnen. Vi låter barnen komma med sina frågor och vi svarar det vi vet och också när vi inte vet. Vi berättar om att människor är oroliga men att ingen är riktigt säker på vad som är rätt.

Hygien viktigt

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansikte eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framförallt stanna hemma om du har symtom. Vi kommer att påminna eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vi kommer också att informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen. Vi utgår ifrån elevernas frågor men kommer att prata om farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Som stöd för informationen använder personalen i skolan Folkhälsomyndighetens och Skolverkets websidor där det finns samlad information om covid-19.

Skolans städrutiner har också utökats enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök 

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök. 

För Tullgårdsskolan innebär det att vi fortsatt går till simskolan och att vi går på utflykter men vi undviker att transportera oss med kommunala färdmedel och att alla samlingar med många människor som kompetensutveckling, studiebesök och liknande utanför skolan ställs in under denna tid.

Vi kommer i möjligaste mån undvika större ansamlingar av elever. Därför minimerar vi aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar.

Planer har utarbetats

På skolan finns en beredskap för om skolorna i Sverige skulle stängas ner, om just vår skola behöver stänga och för hur skolan hanterar pandemi. Vi återkommer till dessa om det blir aktuellt men det kan vara bra att veta att vi har arbetat fram planer för detta.

Information

Här på skolan uppdaterar vi och ger information fortlöpande om coronaviruset via Skolplattformen. Varje fredag i veckobreven ger vi en kort resumé om läget för veckan, även om ingen ny information inkommit.

Kontaktvägar för mer information

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsenhetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

Med vänlig hälsning

Skolledningen

Dela:
Kategorier: