Till innehåll på sidan

Smittspridning, sjukanmälan och hemuppgifter

Vi vill börja med att tacka för det förtroende, den respons ni ger till oss i skolan och för att ni alla hanterar dessa oroliga tider på ett lugnt och positivt sätt. Vi försöker alla göra vårt bästa. Coronasituationen kommer att pågå en längre tid så vi tror att det är av vikt att vi alla hjälper varandra på bästa sätt

Det här är inte lätt för någon. Vi vill också säga att vi köpt in den stora mängden toapapper innan jul, liksom mycket annat som vi handlade i december, då det var ett sätt att kompensera för vår stramare ekonomi i år. Vi har alltså inte bidragit till hamstrandet av toapapper 

Ingen elev ska hamna efter i skolarbetet - vi erbjuder hemuppgifter  

Är ditt barn hemma med en lättare förkylningssymtom eller liknande? Vi erbjuder alla som är hemma arbetsuppgifter som motsvarar hela skoldagen. Ta kontakt med lärare i din årskurs så de skickar hem uppgifter till ert barn. Vi vill inte att någon elev kommer efter i skolarbetet på grund av Coronatider.

Sjukanmäl i tid

Vi behöver er hjälp med att sjukanmäla era barn i god tid innan skolan börjar. Gärna vid 7-tiden på morgonen eller redan kvällen innan om ni redan då vet att ert barn inte kommer kunna gå till skolan nästkommande dag. Vi behöver informationen för att planera vår verksamhet på bästa sätt.

Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Vi vill ha dom här, så de är varmt välkomna.

Skärpt uppmärksamhet på elevers symtom

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Med luftvägsinfektion menas symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Uppvisar eleverna dessa symtom i skolan kontaktas vårdnadshavare så att eleven kan hämtas snarast. Det är inte personalen som är ansvariga för detta utan det är de direktiv vi följer. Vi förstår att det kan skapa irritation men det är de direktiven vi har att följa. Vill man ifrågasätta hemskickningen får man kontakta skolledning. Vi vill inte att den frustrationen hamnar oss våra medarbetare. Eleverna ska också stanna hemma tills man är symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Vi har haft cirka 30% av skolans elever borta men nu i veckan har frånvaron minskat och vi är glada att eleverna är friska och är på väg tillbaka till skolan.

Risk på Tullgårdsskolan - stor frånvaro av personal

Gällande vår personal så ökar frånvaron. Många är nu hemma eller skickas hem, då de fått lättare symtom och precis som med barnen, blir man ofta hemma en längre period för snuva och hosta går inte över på någon dag. Det gör att vår personal som är på plats nu kämpar hårt. Vi kan snart vara tvungna att slå ihop grupper av elever för att få dagen att gå ihop. Men vi gör vårt arbete med glädje och ser till att era barns dagar är som de brukar. Stämningen i huset är positiv och vi som skolledare gör allt vi kan för att ta hand om vår personal, även om inte heller hela skolledningen är friska. Vill ni är ni också varmt välkomna att ge positiv feedback till personalen – det mår vi alla bra av.

Den största risken idag på skolan är att frånvaron bland personalen skulle bli för stor. Vi tänker då i första hand slå samman grupper och vi kan komma att ändra i schemainnehåll. Just nu minskar täckning av vår pedagogiska personal och vi har svårigheter att täcka upp för sjukfrånvaron som just nu finns bland kökspersonalen. Vid för stor frånvaro i köket kommer vi bjuda på enklare mat om så skulle behövas men vi arbetar just nu på som vanligt, trots frånvaron.

För att få ihop dagarna så prioriterar vi bort uppgifter som inte är akuta och fokuserar enbart på dagen framför oss i första hand. Det gör att annat för tillfället blir liggande och så får det vara just nu.

Oro och rekommendationer

Vi förstår också er oro och vi på Tullgårdsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stadens direktiv. Bland oss finns, precis som i resten av Sverige, mycket åsikter om Corona och hur vi i Sverige valt att hantera detta men Tullgårdsskolan följer myndigheternas direktiv. Är man som vårdnadshavare orolig av olika skäl kan man söka ledighet för sitt barn i dessa Coronatider. De elever som ansöker om ledighet kommer att få hemuppgifter och registreras som distansundervisning from nu. För elever med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att dessa elever ska kunna fullfölja sina studier på annat sätt. Just nu tror vi att det viktigaste är att vi hjälper varandra. Vårt fokus på skolan är att eleverna ska känna lugn, trygghet och att allt är så vanligt som det kan bli.

Hygien viktigt

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansikte eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framförallt stanna hemma om du har symtom. Vi kommer att påminna eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vi kommer också att informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen. Vi utgår ifrån elevernas frågor men kommer att prata om farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Som stöd för informationen använder personalen i skolan Folkhälsomyndighetens och Skolverkets webbsidor där det finns samlad information om covid-19.

Skolans städrutiner har också utökats enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Numera serverar vi vuxna också mat till eleverna för att minska smittspridningen.

Ökad försiktighet vid utflykter, större samlingar av människor och studiebesök 

Vi fortsätter med de åtgärder vi skrivit om tidigare.

Det vi har lagt till efter Folkhälsomyndighetens krav på restauranger är hur vi gör i vår matsal. Där är det viktigt att hålla avstånd mellan eleverna i matsalen. Här får nu inte eleverna söka upp varandra vid borden i matsalen utan att man äter vid sin plats för att därefter gå ut. Vi har också sett över trängsel i trapphus samt vid matkantinerna. Det betyder att lärarna säkerställer att man inte avslutar i de båda årskurs-klassrummen samtidigt och vi släpper bara släppa in 5 elever i taget i matsalen.

Fritids spenderar också eftermiddagarna ute så mycket som det går.

Modersmålsundervisning

All modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål kommer att ske via distans- och fjärrundervisning från och med torsdag den 26 mars. Anledningen till förändringen är att vi måste säkerställa elevernas undervisning genom att nyttja vår personalstyrka på bästa möjliga sätt. Till dessa elever och vårdnadshavare ska modersmålsläraren skicka uppgifter via mejl. Uppgifterna ska skickas inför varje lektion och följas upp före nästa veckas lektion. Eleverna gör uppgifterna hemma. Under skoldagen när modersmålsundervisningen skulle skett är eleven kvar i ordinarie verksamhet.  Modersmålsläraren kontaktar elever och vårdnadshavare för att be om mejladress.

Nationella prov VT20

Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. Nationella prov i grundskolans årskurs 3 där är klart denna vecka och har därför genomförts på Tullgårdsskolan. Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Information

Här på skolan uppdaterar vi och ger information fortlöpande om coronaviruset via Skolplattformen. Varje fredag i veckobreven ger vi en kort resumé om läget för veckan, även om ingen ny information inkommit.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

Med vänlig hälsning

Dela:
Kategorier: