Till innehåll på sidan

Olycksfallsförsäkring

När olyckan varit framme

S:t Erik Försäkrings AB har tillsammans med Utbildningsförvaltningen under våren genomfört upphandlingen för den Kollektiva Olycksfallsförsäkringen för elever med flera. Försäkringen byter försäkringsgivare till S:t Erik Försäkring från och med 1 juli 2013.

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid försäkringsbrevet och de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Skadeanmälan
Skadeanmälan ska göras direkt till Crawford & Co och skickas till:
Crawford & Co/Kommun olycksfall Box 6044 171 06 Solna
E-post: olycksfall@crawco.se
Tel: 08-508 29 926
 

Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla kvitton.
Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford & Co kontaktas för bekräftelse. Sänd in intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från Crawford & Co kan beställning av taxiresor göras.

 

Dela: