Till innehåll på sidan

Om skolan

Vision och värdegrund på Tullgårdsskolan

Vision

Tillsammans, med kunskap och trygghet, främjar vi goda demokratiska medborgare för en hållbar framtid. 

 

Det innebär att vi arbetar enligt följande: 

Tillsammans 

 • Vi arbetar i arbetslag och strävar mot samma mål i samarbete med hela skolan. 
 • Vi är viktiga för varandra och tar ansvar.
 • Vi har ett gemensamt förhållningssätt där alla inkluderas.
 • Vi har gemensamma traditioner och möten.

Kunskap 

 • Vår undervisning bygger på tydliga mål, tydligt ledarskap och formativ bedömning.
 • Vi arbetar med kollegialt lärande.
 • Eleverna ges möjlighet att utvecklas och lära av varandra.
 • Vi utgår ifrån våra resultatanalyser för att utveckla lärandet.

Trygghet 

 • Vi strävar efter en god lärmiljö för alla.
 • Vårt klimat är öppet och tillåtande.
 • Vi arbetar med ett systematiskt trygghetsarbete.

Demokrati 

 • Eleverna får träna sin förmåga att göra skillnad och påverka.
 • Vi ökar elevernas medvetenhet om sin omvärld. 
 • Elever utvecklas i förmågan att byta perspektiv.

 

Värdegrund

Skolan ska vara en trygg plats där alla känner att de kan få ett professionellt och bra bemötande, oavsett var du kommer ifrån, vem du är eller vill vara.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Vision och värdegrund på Tullgårdsskolan