Till innehåll på sidan

Rastverksamheten

Tullgårdsskolans rastverksamhet

Bakgrund

Sedan höstterminens start 2012 har vi på Tullgårdsskolan haft vuxenledd rastverksamhet under lunchrasterna. Syftet till att införa rastaktiviteter var att erbjuda alla elever ett vuxenlett alternativ.

Innehåll

Vi presenterar aktiviteterna synligt på ett schema, där man kan se vad som erbjuds under veckans raster. Detta schema är placerat i trapphuset där alla elever passerar på väg ut. Vi försöker variera aktiviteterna så att det ska finnas något som är intressant för alla. Exempel på aktiviteter är: Fallskärm, Tipspromenad, Såpbubblor, Kubb, Måla och olika sorters lekar som till exempel: Snappa vanten, Flaggan, Fisknätet och Pepparkakskull.

Upplägg

Vi har två skolgårdar, en på framsidan och en på baksidan. De bemannas med cirka sex pedagoger, tre på var sida. En pedagog på framsidan håller i någon form av aktivitet och resterande två är rastvakter och rör sig över hela gården. En pedagog på baksidan ansvarar för fotbollsplanen och de andra två rör sig över hela gården. Självklart så är de som håller på med en aktivitet även tillgängliga för eleverna om situationer uppstår där de behöver vuxenstöd. All personal som är ute på rasterna har gula västar på sig, detta för att alla elever ska se var de vuxna finns.

Dela: