Rektorsbrev

April 2017

Hej

Det här rektorsbrevet kommer röra både smått och stort. Ibland händer saker i samhället som ställer vår vardag på ända och dådet på Drottninggatan var en sådan dag. Här på skolan hanterade vi den dagen efter konstens alla regler och jag vill att ni ska veta att vi vid sådana allvarliga händelser (eller vid insnöat Stockholm, vi behöver ju inte alltid relatera till det värsta) inte skickar hem era barn, de äldre barnen, utan kontakt med er och får vi ingen kontakt så har vi alltid personal kvar som stannar tills någon kontaktar oss eller någon kommer och hämtar. Vi har sett över våra krisrutiner och kommer förbättra några detaljer, mest internt men även våra kontaktvägar till er för att ni ska nå oss på skolan, alltid vid kris kommer skolan expeditionstelefon att vara tillgänglig. Men nästintill allt fungerar precis som det ska vid kris och det har jag en oerhört proffsig personal att tacka för. Ibland händer även tråkigheter i enskilda familjer och där värnar vi om barnets bästa och har alltid en diskussion med er vårdnadshavare om hur ni vill att vi informerar och hanterar situationen, därför kanske vi inte alltid ger er andra information, trots att vi alla vet att något tråkigt hänt. Vid alla kriser, små som stora försöker vi på skolan dock alltid att fortsätta vardagen så gott det går och vi utgår ifrån barnens frågor och behov.

Jag nämnde ovan om att vi behöver se över våra kontaktvägar. Just nu är det många olika moment i detta som ses över. Internt så ser jag att vi har mycket som kan förbättras genom att vi digitaliserar oss mer och har mer levande dokument, som protokoll och kalendarium, det kommer inte ni att märka men det kommer att underlätta arbetet för oss. Sedan går alla skolor i staden igenom en digitaliseringsprocess med förändrade mjukvaror och hårdvaror. Mycket kommer att bytas ut. Vi ser att teknikens utveckling rusar fram och vi på skolan behöver följa med i det så gott det går. Internt innebär det att vi byter ut en del teknik och just nu gör vi olika översyner om vad vi behöver, vad vi vill ha och hur överföringen ska genomföras. Alla rektorer går också en kurs i ledarskap i digitalisering. Ni kommer främst att möta detta genom att vi under 2018 går över i en annan digital skolplattform istället för skolwebben. Den digitala skolplattformen ska fungera lite annorlunda men mer om det kommer jag att informera om när det närmar sig. Fram till dess kommer vi att använda oss av skolwebben för allt som rör ert barn och dess klass. Därför är det viktigt ni alla loggar in och går inte det vill vi att ni kontaktar oss så att vi kan hjälpa er in. Vi kommer att använda oss av hemsidan för allt som rör hela skolan och för sådant som vi vill visa upp.  Jag hoppas att vi till nästa termin blir mer digitala än vi är idag av flera skäl, dels miljöskäl, effektivitetsskäl och kommunikationsskäl, dels för dokumentation men också utifrån arbetsbelastning. Jag vet också att det hittills inte fungerat helt smärtfritt med skolwebben och det beklagar jag men som sagt, vi arbetar ständigt med att förbättra oss och vi tänker framgent bli ännu mer digitala än idag (vi har också stora förväntningar på blivande skolplattformen). From läsåret 2018/19 ska alla elever arbeta med programmering och från år 4 ska eleverna arbeta med källkritik enligt riksdagens nya direktiv. Hur och vad lärare och pedagoger utöver detta använder i sin undervisning blir en pedagogisk och metodisk fråga. 

Varje år sätter vi upp mål för vad vi ska göra för att vår skola ska fortsätta vara en av de bästa skolorna utifrån sådant som vi vill förbättra och utifrån staden målsättning. Som ni förstod ovan så är digitalisering ett av de målen vi ska arbeta med. Därför har också Maria Dufva kommit och föreläst under vårterminen kring sociala medier för elever, personal och föräldrar. Andra mål är att vi ska skapa en god organisation kring nyanlända elever, utveckla verktyget bakom månadsbarometern, skolans vision ska förtydligas och förbättras samt att vi ska se över hur vi arbetar med utvecklingssamtal, tydliggörande av mål och kunskapskrav för eleverna samt vårt demokratiska uppdrag för eleverna. Sist men inte minst arbetar vi med Globala skolan och till hösten kommer vi gå med i läslyftet. Tullgårdsskolan är en fantastisk skola och för vår del handlar det mer om att förädla det vi redan gör och inte om att förändra.

Till hösten kommer vi att starta upp tre fsk-klasser mot dagens två, men vårt upplägg kommer fortsätta som det gör idag och vi flyttar lärarnas arbetsrum och vi i administrationen bor på lite mindre yta nästa läsår. Det är ont om skolplatser på Södermalm och vi gör alla vårt bästa för att hjälpas åt med detta.  Tullgårdsskolan är en väldigt populär skola och det är vi glada för. Däremot finns det en del oro bland er föräldrar och bland nya föräldrar inför en blivande utbyggnation. Jag tänker att jag genom mina rektorsbrev, som kommer fyra gånger per år; vid terminsstarterna och i mitten av terminen, kommer hålla er fortsatt informerade om detta med utbyggnationen. Jag vet dock inte särskilt mycket, utan får precis som ni information ibland via andra vägar som media och rykten ”på byn”.  Det jag vet är detta; det pågår en förundersökning om utbyggnation av Tullgårdsskolan. På baksidan mellan vägen och förskolan är en skoltomt, en av de få i innerstaden, och den vill man nu bygga på. Förundersökningen ska bli klar under året och därefter ska det tas beslut (dessa kan ju sluta hur som helst men chansen att man inte kommer bygga här är liten). Därefter börjar processen med byggplaner, upphandling av uppdraget, tidsplaner och överklaganden. Det man har tänkt är en F-9 skola med 900 elever (med beredskap att göra den större vid behov till max 1200 elever). Från början sade man att detta skulle vara klart till 2021, men nu har jag fått höra att processen är fördröjd, minst till 2022 och ev. ännu längre. Resten är rykten och där har jag hört massor men att spekulera utifrån dessa är oklokt då det inte finns belägg för varken det ena eller det andra. I mitt rektorsuppdrag nämns inget om utbyggnationen för året 2017 och jag själv sitter still i båten tills beslut är tagna. Jag kommer att vara öppen gällande byggnationen och informera er när jag något vet, men hittills inväntar jag som sagt beslut.

Mitt uppdrag i år är att lära känna Tullgårdsskolan och staden. Jag har nu haft lära känna samtal med nästan all personal och jag har varit i alla klassrum med eleverna. Jag är glad och stolt över att få vara rektor på denna fina skola.

Jag hoppas att ni alla haft en skön ledighet och är utvilade för slutspurten av detta läsår. Nu hoppas jag att vi snart får vår, värme och lite sol.

Med vänlig hälsning

Malin Bergalw

Dela: