Årskurs 3

Vi finns på Hemvist 2 och 3.

Telefon 0761 24 33 73 (HV 2),

samt 0761 24 33 77 (HV 3).

Antal: 6