Till innehåll på sidan

Skolans regler

Här finner du en sammanfattning av skolans regler

Skolans regler: 

  • Jag uppträder schysst och använder ett vårdat språk mot alla barn och vuxna i skolan och på sociala medier.  

  • Jag följer skolans värdegrund.  

  • Jag är rädd om skolans miljö och material.  

Följande gäller också på Tullgårdsskolan: 

  • Jag passar de tider som gäller under dagen.  

  • Jag är ute på rasterna och är på de ställen som vuxna har godkänt.  

  • Jag lämnar tuggummi och godis hemma.  

  • Jag tar med mig mobilen på eget ansvar. Under skoldagen kommer den att vara inlåst.  

  • Jag följer klassens regler kring lärplattan.  

  • Jag respekterar allas behov av arbetsro.  

  • Jag följer de regler som finns för olika aktiviteter, så som boden, King, cyklar/sparkcyklar, fotbollsplanen, snöbollar och iskana med mera.   

Dela: