Skolans regler

 

  • Jag passar de tider som gäller under dagen.
  • Jag uppträder schysst och använder ett vårdat språk mot alla barn och vuxna i skolan.
  • Jag är rädd om skolans miljö och material.
  • Jag ansvarar för de saker jag tar med mig hemifrån.
  • Jag tar med mig mobilen på eget ansvar. Under skoldagen kommer den att vara inlåst.
  • Jag är ute på rasterna och är på de ställen som vuxna har godkänt.
  • Jag lämnar tuggummi och godis hemma.
  • Jag fotograferar och/eller filmar inte när jag är i skolan eller är med skolan på utflykt (om detta inte godkänns av lärare/pedagogerna som en del av aktiviteterna i skolan).

Varje årskurs får i uppdrag att bestämma vilka konsekvenserna blir om du/ni inte respekterar skolans regler, i övrigt gäller skolans likabehandlingsplan.

Följande regel är inte förhandlingsbar
Snöbollskastning är förbjudet på Tullgårdsskolan.

Övrig information
Ytterkläder, skor och mössor tar du av dig när du är inomhus.
Vid klotter/skadegörelse tar skolan kontakt med hemmet och/eller social omsorg/polis.
Lånad undervisningslitteratur och biblioteksböcker ska återköpas eller ersättas med 100 kronor om de förstörs eller kommer bort.
Mellan klockan 7.00 och 17.00 är det inte tillåtet att cykla, åka inlines, skateboard eller sparkcykel inom skolans område. Undantaget är om verksamheten organiseras av vuxen.

Har du sparkcykel med dig till skolan ska den lämnas utomhus.

Dela: