Till innehåll på sidan

Skolkurator

Skolkurator på Tullgårdsskolan

Tullgårdsskolans skolkurator heter Frida Gabrielsson Nelson, och hon jobbar med elevernas psykosociala hälsa och miljö. Skolkuratorn ska arbeta förebyggande för att alla elever ska ha en trygg miljö i skolan och på fritids, vilket sker genom arbete med skolans trygghetsgrupp och genom stöd och handledning till personal och föräldrar i psykosociala frågor. Skolkuratorn arbetar också med enskilda elever och med grupper av elever där stöd behövs.

Dela: