Till innehåll på sidan

Skolpsykolog

Skolpsykolog på Tullgårdsskolan

Tullgårdsskolan har för närvarande ingen anställd skolpsykolog, utan tjänsten köps in externt vid behov.

Om du som vårdnadshavare vill komma i kontakt med skolpsykolog eller få råd i frågor som rör detta, ska du i första hand kontakta skolans kurator Frida Gabrielsson Nelson eller rektor Malin Bergalw (båda finns listade i kontaktmenyn under både personal och elevhälsa).

Dela: