Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolsköterska på Tullgårdsskolan

Tullgårdsskolans skolsköterska heter Kerstin Kristiansen och arbetar med hälsoarbetet på skolan. Hon har även uppdrag att arbeta förebyggande och tillsammans med personal ta fram planer för detta arbete. Skolsköterskan är en förmedlande länk mellan eleven/vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan. Skolsköterskan arbetar deltid och finns på skolan ojämna veckor måndagar, tisdagar och torsdagar samt jämna veckor måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Arbetstider dessa dagar är 8:00-16:30.

 

Förskoleklassen
Under hela läsåret kommer barnen successivt bli kallade till skolläkaren och skolsköterskan för kontroll av  tillväxt, rygg, vikt, längd samt grovmotorik och vaccination, MPR (Mässling, Påssjuka och Rödahund).
Runt höstlovet görs en ”finmotorisk screening”, under ett besök i klassen.
Under vårterminen blir det synkontroll. Vid behov upprepas syntestet på nytt efter fyra veckor, och beroende på resultat vid detta tillfälle skrivs eventuellt en remiss till ögonläkare.

Årskurs 1
Under hösten blir alla barn kallade till en hörselkontroll som görs av en hörselsköterska som kommer till Tullgårdsskolan.

Årskurs 2
Hälsobesök hos skolsköterska för kontroll av vikt och längd under höstterminen.

Årskurs 3
I denna årskurs inget årskursbundet hälsobesök.

Årskurs 4
Hälsobesöket i åk 4 består av tre delar, hälsouppgifter från vårdnadshavare (blankett som fylls i), hälsosamtal hos skolsköterska samt tillväxtkontroll, längd, vikt och rygg.

Årskurs 5
HPV information samt utdelning av ”samtyckesblankett till vårdnadshavare för HPV vaccinering”.
Vaccinationsdagen brukar vara i oktober/november samt april/maj (det är två sprutor med intervall minst 6 månader).

Årskurs 6
Hälsobesöket i årskursen består av tillväxtkontroll, längd, vikt och rygg.

 

Dela: