Till innehåll på sidan

Skolutvecklingsgruppen

Syfte
Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att skolan utvecklas i den riktning vi gemensamt bestämt. Skolutvecklingsgruppen har ett övergripande pedagogiskt ansvar för hur skolan arbetar.  

Så här ska vi arbeta under läsåret 2016/2017
Vi organiserar och planerar husmöten, lärar- och pedagogmöten. Vi fokuserar på att utveckla IT och är ett stöd i att utveckla och förbättra metoder och strategier för lärande. Vi tar aktivt del av forskning och beprövad erfarenhet för att sprida på skolan. Läsåret 16/17 kommer gruppens fokus ligga på att utveckla kollegial feedback, metodplanering, omvärldsbevakning och utvecklingssamtal. 

Medlemmar
Malin Bergalw
Eva-Lena Eriksson                                    
Ia Jansson                                                                                    
Marie Schueler
Elisabeth Karlsson                                    
Jessica Wessberg
Stefan Danielsson                                                           
Esbjörn Jonsson
Hans Martinsson

Kontakt
malin.bergalw@stockholm.se

Dela:
Kategorier: