Till innehåll på sidan

Slöjd

Om ämnet
 
Skolämnet slöjds främsta värde ligger inte i dess omedelbara nytta – även om tillfredsställelsen i att kunna skapa, framställa och uttrycka sig med föremål inte ska underskattas. Det är inte heller görandet i sig som är det centrala. Inte ens materialkännedom och vana vid att hantera enkla redskap och verktyg är tillräckligt för att motivera slöjdens plats på schemat. Ämnets ställning bygger snarare på dess bidrag till en allsidig personlig utveckling och utvecklingen av förmågor som alla människor har användning av.
 
(ur ”Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd”, Skolverket 2011)
 
 
Eleverna på Tullgårdsskolan undervisas i slöjd från år 3. Slöjd är även ett valbart ämne på elevens val. Om du vill läsa mer om undervisningen och om vad vi gör på slöjden på Tullgårdsskolan så kan du besöka bloggen slojdtullgardsskolan.wordpress.com. Du kan också följa slöjden på vårt instagramkonto.

 

Dela:
Kategorier: