Till innehåll på sidan

SPOFF (svar på ofta förekommande frågor)

Vanliga frågor och ganska vanliga svar om Tullgårdsskolan

APT

APT står för arbetsplatsträff och sker en gång i månaden för personalen. Vi har nu lyckats förlägga dessa möten så att de inte påverkar verksamheten. Problemet med denna geniala lösning är dock att det är det enda vi pratar om på mötet och behöver eventuellt lägga in ett nytt möte. Vi återkommer vad det lider.

Förväxla nu inte APT med ATP, som kort kan beskrivas som att det var bättre förr vare sig det gäller tennis eller ålder.

 

Biblioteket

Skolan har ett bibliotek, med tillhörande bibliotekarie. Barnen i skolan får efter medgivande från vårdnadshavare lånekort så att de kan låna böcker. Skolans bibliotekarie finns på plats tisdagar 08.00–14.30, onsdagar 13.30–17.00 och torsdagar 08.00–14.30. Bibliotekarien har även en inbyggd sökfunktion som du kan dra nytta av om du har svårt att hitta boken du söker.

Det är också i biblioteket man lämnar och hämtar sitt barn om detta sker mellan klockan 06.45–08.00 och 17.00–18.00. Telefonnumret hit är 08-508 43 366.

 

Borttappat

Om du tappat bort något på skolan finns det tre platser där du kan leta:

  1. Uppe på ditt hemvist.
  2. Utanför matsalen i korgarna mot gatan.
  3. I idrottssalens omklädningsrum (mest idrottskläder av förklarliga skäl)

Korgsystemet fungerar på det sättet att det finns fyra korgar benämnda Denna vecka, Förra veckan, Två veckor sedan och Sista chansen. Upphittade kläder placeras i Denna vecka, och flyttas sedan en korg i taget per vecka om de inte hittas igen. Korgen Sista chansen är klädestupan och om ingen vill ta på sig ägandeskapet inom en vecka så skänks kläderna till en hjälporganisation.

Saknar du saker ska du gå till vaktmästeriet och fråga, saknar du kläder gäller 1–3 ovan.

Har du tappat en bok som du lånat från biblioteket blir du ersättningsskyldig, och får betala till skolans bibliotekarie. Nota bene: ”Bytt är bytt” gäller alltså inte när man lånar, endast vid byte.

 

Börja på Tullgård

Det finns två sätt att börja på Tullgårdsskolan:

  1. Förskoleklass. Antagningen styrs av den Relativa närhetsprincipen, vilket låter Einstein enligt några, och är Einstein enligt andra. Men som för alla relativitetsteorier finns det undantag. Om ett syskon redan är inskrivet på skolan (OBS! Endast upp till årskurs tre) gäller syskonförtur och du kan Gå vidare till Gå i skolan. Blod är tjockare än Einstein.
  2. Hoppa in i en årskurs efter skolstart. Detta kan göras i mån av plats, och handlar alltså inte om raketforskning.

 

Datum

Datum för läsåret och skolans planeringsdagar hittar du på Skolplattformen, under versamhetsdokument och årshjul.

 

Elevens val

Eleverna i åk 4–5 har en gång i veckan Elevens val. De får då inte, namnet till trots, välja fritt vad de ska göra, utan får välja från en buffé av lärarbestämda aktiviteter. Lektionspasset är 60 minuter långt, och man har blandade grupper i åk 4–5. Utbudet skiftar lite beroende på vilka lärare som håller i aktiviteterna, men några av klassikerna som har varit med genom åren är musikal, bollsport, drama, bild och slöjd.

 

FAQ

FAQ är en engelsk förkortning och betyder Frequently Asked Questions. Vad förkortningen betyder är den vanligast förekommande frågan till dem som jobbar med hemsidan. Fast vi tänkte förenkla saker och ting så vi kallar denna sida för SPOFF (svar på ofta förekommande frågor).

 

Frånvaro

All frånvaro ska anmälas till skolan. Elever som har tankarna på annat håll och är lite allmänt frånvarande på lektioner tar skolan hand om. 

Under lov ska anmälda elever som är frånvarande anmälas via sms till årskursens telefon.

Anmäl frånvaro, information på Tullgårdsskolans webbplats >

 

Hämta barn

När du hämtar barn är det bra att säga hej då till någon av personalen. Se gärna till att barnet du hämtar kryssar sig på sin krysslista. Många föräldrar vill av nostalgiska skäl göra detta själva, men vi vill av pedagogiska anledningar (vår bransch) att barnen gör detta själva. Efter klockan 17.00 hämtar man i biblioteket. 
Är du försenad går det bra att ringa till biblioteket, 08-508 43 366, och meddela detta.
Efter 17.00 behöver man en kod för att komma in via dörren på bron, denna meddelas i veckobrevet. Eftersom koden är hemlig kan den inte avslöjas här, och om vi skulle avslöja den här så skulle det inte vara den rätta koden utan en kod som inte fungerar. Men vi tänker inte ens avslöja den felaktiga koden. 

 

Inskolning förskoleklass

Inskolningen för de senaste tillskotten till Tullgårdsskolan hade inskolning under tre dagar, okej fyra om man räknar uppropet som inte var så mycket mer. Två halvdagar (en förmiddag och en eftermiddag) med endast halva gruppen på plats, och en heldag med hela gruppen. Som förälder behöver man inte närvara, men ska finnas tillgänglig vid behov.
Det kan vara en liten knepig period för många vuxna att komma till en ny skola. Man kanske inte känner några andra vårdnadshavare, och det är mycket annat som också är nytt, till exempel lokaler och personal. Ta gärna hjälp av ditt barn och be om en extra kram så får du extra kraft att klara dagen. Det kommer att kännas bättre efter ett tag!

 

Jobba hos oss

Om du vill jobba på Tullgårdsskolan finns det två möjligheter.

  1. Du söker en utannonserad tjänst, kommer på intervju och slår alla med häpnad med gedigen utbildning, pedagogisk passion och ett löfte om att alltid plocka ur diskmaskinen i personalrummet.
  2. Som vikarie. Kontakta expeditionen och skicka in CV och ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister, med fördel utan belastning då brott avlönas ej.

 

Kör

Kör är inte något som man bara ska vifta bort, det är inte så körigt som det verkar och merparten tycker att det är kanon.
Skolan erbjuder kör för alla som vill i åk 1–6. För närvarande är det ett övningstillfälle i veckan, med uppträdanden på skolavslutningar och andra tillfällen i skolans trapphus som bonus.

 

Ledighet

Ibland kanske man tvingas att vara ledig av nöd eller nöje. Klassföreståndare kan bevilja två dagars ledighet/läsår, rektor kan utöver detta bevilja upp till fem dagar/läsår (inklusive de två som lärare kan bevilja). Ledighetsansökan görs via Skolplattformen. Märk väl att samtliga vårdnadshavare måste samtycka till ledigheten (Skolplattformen igen) för att den över huvudtaget ska beviljas att beviljas. När det skett skickas ett mejl till berörda lärare.
Läs gärna mer om skolans ledighetspolicy. 

Ledighetspolicy, Tullgårdsskolans webbplats >
 

Leksaker

Vi vill att alla elever lämnar leksaker hemma, då vi gått den långa vägen och har fått lära oss detta genom den visdom som populärt kallas erfarenhet. Leksaker är bra, men hemma bäst, sammanfattar 20 år på Tullgårdsskolan.

 

Lov

I samband med lov har fritids lovverksamhet. Skolan erbjuder omsorg under samma tider som annars, men är endast öppen efter anmälda behov. Veckoprogrammet för vad som händer under de respektive loven kommer under lovets första dag, och kan innehålla allt mellan himmel och jord. Och under vatten kanske, om vi badar. Allt mellan himmel och under vatten. Om vi badar.

 

Lunch

Skolan serverar lunch mellan klockan 10.30 och 12.00. Huvudmålet är att servera två alternativ varje dag, varav ett är vegetariskt. Det är barnens rätt att äta!

Matsedel finns på Skolplattformen och även i app-form, benämnd Skolmaten.

 

Lämna barn på morgonen

När du lämnar barn mellan klockan 06.45 och 08.00 ska du göra det i skolans bibliotek, efter 08.00 lämnar man på hemvistet. Se gärna till att barnet du lämnar kryssar sig på sin krysslista. Många föräldrar vill av nostalgiska skäl göra detta själva, men inse i så fall att den tiden är förbi...

 

Mellanmål

Mellanmål serveras i matsalen mellan klockan 13.50 och 15.00. Det kan bestå av till exempel smörgås med pålägg, yoghurt med müsli och frukt. Det händer att vi äter mellis utomhus eller uppe på hemvistet.

 

Mobiltelefoner

Elever i FK–åk 3 lämnar in sina mobiler till personalen som låser in leksaken. När man ska gå hem befrias samma telefon från sin fångenskap och båda följer varandra, eller Pokemon Go, hem.
Elever i åk 4–6 följer samma procedur, men får under fritidstid ha tillgång till telefonen i det så kallade Medierummet, där man kan spela, jämföra modeller och till äventyrs ringa om man har upptäckt denna funktion på sin telefon.

All fotografering och filmning är förbjuden.

 

Nötter

Skolan har på grund av allergikänsliga elever totalförbud mot mandel, sesam och alla nötter. Nästan alla nötter förresten, deckarnötter och tankenötter är tillåtna, men endast i särskilt anvisade ljudisolerade rum.

 

Rockgrupper

De elever i årskurs 2–6 som är inskrivna på fritids/fritidsklubben erbjuds möjligheten att vara med i skolans rockgrupper. Då spelar man tillsammans med andra elever i klassen, och övar in en låt som man sedan framför inför publik, oftast längst ner i trapphuset.  Tidigare fick alla grupper avsluta sin period med att slänga ut en TV-apparat från tredje våningen, men på grund av för höga omkostnader har vi tvingats sluta med det.

 

Schema

Schemat för respektive årskurs hittar du på skolplattformen, som kräver inloggning med BankID. Tips: ta reda på om ditt barn går i grupp 1 eller 2 innan du söker upp schemat. När du väl gjort det kan du i tid och otid se vad som händer.

 

Simskola

Tullgårdsskolan erbjuder simskola en termin, vanligtvis i årskurs 2.

Information om simskola, Tullgårdsskolans webbplats >

 

Sjukanmälan

När du är sjuk ska du försöka bli frisk så fort du kan, och innan du försöker det ska du ännu snabbare göra en frånvaroanmälan, före klockan 07.30 på morgonen. 

Anmäl frånvaro, Tullgårdsskolans webbplats >
 

Skolsköterska

Skolans skolsköterska finns på skolan varje måndag och tisdag, samt torsdagar. Om hon inte är sjuk, då tar hon hand om sig själv.

 

Skolplattformen

Skolplattformen är den digitala plattform där du bland annat kan läsa om ditt barns olika omdömen, ta del av information riktad till vårdnadshavare och göra frånvaroanmälan. Många upplever Skolplattformen som en ganska platt form. Om det blir Ernst Rolf med "Bättre och bättre dag för dag" eller Cornelis med "För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli" som bäst beskriver denna framtid återstår att se.
För att logga in krävs BankID.

Skolplattformen, webbplats >

 

Säga upp fritidsplats

Om det av en eller annan anledning är dags att säga upp sin fritidsplats (vanligast efter åk 3 då eleverna går över till fritidsklubb) gör du det digitalt på Stockholm stads hemsida. Väl där letar du upp ansökan om fritidshem. Uppsägningstiden är en månad, under vilken man betalar. 

Anmälan och uppsägning av plats till fritidsklubb, Stockholms stads webbplats >

 

Veckobrev

Alla årskurser informerar vårdnadshavare om vad som har hänt/ska hända. Detta görs i form av ett veckobrev som publiceras på Skolplattfomen. Detta innebär att du som vårdnadshavare själv måste ta ansvar för att läsa brevet, en gång i veckan (läs veckobrev!) för att vara uppdaterad i tillvaron.

 

Öppettider

Skolan har öppet för omsorg enligt de tider du som vårdnadshavare anmäler, dock som längst mellan klockan 06.45–18.00. Om du hämtar efter klockan 17.00 är det endast ingång via bron, och då med kod som meddelas via barnens veckobrev. Och ja, koden är hemlig och kan inte avslöjas här eftersom det vi skriver här inte är hemligt och om vi skrev det skulle… ja, ni fattar en gång till.

 

Dela: