Till innehåll på sidan

Styrdokument

Styrdokument

Skolverkets olika styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till skolans egna mål och visioner.

De kursplaner och arbetsplaner som skolan färdigställt finns tillgängliga på respektive hemvist. Det finns möjlighet att låna hem eller erhålla ett exemplar av dessa. 

 

Skollagen 2010:800 (pdf, 434 kB)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11 (pdf, 1,5 MB)

Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet (pdf, 737kB)

Skolverkets allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (pdf, 337kB)

Tullgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 727 kB)

Dela: