Till innehåll på sidan

Styrdokument

Styrdokument

Skolverkets olika styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till skolans egna mål och visioner.

De kursplaner och arbetsplaner som skolan färdigställt finns tillgängliga på respektive hemvist. Det finns möjlighet att låna hem eller erhålla ett exemplar av dessa.

Du hittar dom också här i pdf-format:

Skollagen 2010:800

LGR 11

Allmänna råd för fritidshemmet

Allmänna råd för utvecklingssamtalet och IUP (Individuell UtvecklingsPlan) 

Tullgårdsskolans likabehandlingsplan

Dela: