Till innehåll på sidan

Svenska

Verksamhetsidé och innehåll

I ämnet svenska undervisar endast behöriga lärare i ämnet, där tätt samarbete ger ökad kunskap.

På Tullgårdsskolan har litteraturen en central roll och skolans bibliotek används flitigt av både elever och personal. Biblioteket är bemannat och boksamlingen är ständigt uppdaterad.

Vi läser skönlitteratur dagligen både i grupp och enskilt.
Genrepedagogiskt arbete genomsyrar alla ämnen och är ämnesöverskridande där texter läses, analyseras och förklaras.

Att skriva texter av olika genre utgör en stor del av elevernas arbete vi skriver exempelvis sagor, berättelser, brev, rapporter, reportage, biografier och argumenterande texter.

Kommunikation i form av kamratbedömning, samtal, diskussioner och debatter ingår i vårt dagliga arbete.

Muntliga framträdanden av olika slag är en vanlig redovisningsform. Dessa kan ske via musik och texter, drama, teater eller rena föreläsningsformer.

Vi integrerar moderna medier i vårt arbete där både den praktiska och etiska aspekten tillgodoses. Vårt mål är att eleverna ska bli medvetna Internetanvändare och lära sig använda moderna media i sitt arbete.

Övriga händelser som vi uppmärksammar under året är;
Världsbokdagen
FN-dagen
Nobelpriset i litteratur

Dela: