Till innehåll på sidan

elevdemokrati

Antal: 2

 • Matråd

  En representant från varje årskurs träffar husmor, skolsköterska samt en lärare och en fritidspedagog en gång/månad i ett matråd. Syftet med dessa möten är att få en dialog mellan barnen och köket/personalen.

  Kategorier:
 • Klassråd

  Klassråd på Tullgårdsskolan

  Klassråd skall vara en länk mellan elever, elevrådet och lärarna. Varje vecka har varje årskurs sitt klassråd med ansvariga pedagoger där man diskuterar aktuella frågor, förbättringsförslag och stämningen i klassen och/eller på skolan.

  Kategorier: