Till innehåll på sidan

Trygghetsgruppen

Syfte
Vi arbetar för att Tullgårdsskolans elever ska känna sig trygga i en utvecklande skolmiljö. Det övergripande syftet är att gruppen arbetar med det förebyggande och operativa trygghetsarbetet samt det hälsofrämjande arbetet för eleverna på skolan. 

Så här ska vi arbeta under läsåret 2017/2018
Genom regelbundna möten säkerställer vi att skolans förebyggande arbete samt åtgärder mot kränkande behandling fungerar. Gruppen har en representant per årskurs som tar med frågorna ut i verksamheten.  Konkret kommer gruppen under läsåret att arbeta med strukturen kring månadstermometern, utveckla den tekniska delen av denna, samt att skapa rutiner och uppgifter i en bank för exempelvis mentorstiden. Vidare finns ett årshjul som visar hur vi i undervisningen arbetar systematiskt kring diskrimineringsgrunderna. Du hittar detta årshjul här.

Årshjul om arbetet med diskrimineringsgrunderna.

Tullgårdsskolans likabehandlingsplan

Tullgårdsskolans trygghetstrappa

Medlemmar
Emy Lundberg                                      
Esbjörn Jonsson 
Ronny Ahlborg                                                                
Agneta Nikell                 
Lotta Nilsson                                              
Tommy Höglund
Ingrid Röberg                                             
Jeanette Stenberg
Helene Almquist            
Annica Heimdal                             

Kontakt
esbjorn.jonsson@stockholm.se

Dela: